หมวดหมู่ : War

StopLoss (2008)
ซับไทย 6.4
Ambush (2023)
ซับไทย 4.0
Hell Hath No Fury (2021)
ซับไทย 5.0
1917 (2019)
ซับไทย 8.3
Saving Private Ryan (1998)
ซับไทย 8.6
Pork Chop Hill (1959)
ซับไทย 7.1
The Green Berets (1968)
ซับไทย 5.7
The Wind that Shakes the Barley (2006)
ซับไทย 7.5
To End All Wars (2001)
พากย์ไทย 7.0
Road 47 The Lost Patrol A Estrada (2013)
พากย์ไทย 6.3
Casablanca (1942)
ซับไทย 8.5
Kingdom Of The Planet Of The Apes (2024)
พากย์ไทย 7.4
What Did You Do in the War, Daddy (1966)
ซับไทย 6.6
300 (2006)
พากย์ไทย 7.6
The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (2024)
พากย์ไทย 7.3
Fury (2014)
พากย์ไทย 7.6
Sisters in Arms Soeurs d'armes (2019)
พากย์ไทย 6.0
The Covenant (2023)
พากย์ไทย 7.5
Guy Ritchie's The Covenant (2023)
พากย์ไทย 7.5
300 Rise of an Empire (2014)
พากย์ไทย 6.2
La Rafle The Round Up (2010)
ซับไทย 7.0
A Private War (2018)
ซับไทย 6.7
King Naresuan 4 (2011)
พากย์ไทย 6.0
WIL (2023)
ซับไทย 7.2
The Eight Hundred 800 (2020)
พากย์ไทย 7.2
Jojo Rabbit (2019)
พากย์ไทย 7.9
Jarhead 4 Law of Return (2019)
พากย์ไทย 5.6
Jarhead 2 Field of Fire (2014)
พากย์ไทย 5.5
Kalashnikov (2020)
ซับไทย 6.5
King Naresuan 6 (2015)
พากย์ไทย 55.2
The Hurt Locker (2008)
ซับไทย 7.5
The Forgotten Battle De slag om de Schelde (2020)
ซับไทย 7.1