หนังในปี 1984

A Passage to India (1984)
ซับไทย 7.3
The Muppets Take Manhattan (1984)
ซับไทย 6.9
Supergirl (1984)
ซับไทย 4.4
Starman (1984)
ซับไทย 7.0
Romancing the Stone (1984)
พากย์ไทย 6.9
Indiana Jones and the Temple of Doom 2 (1984)
พากย์ไทย 7.5
The Terminator 2029 (1984)
พากย์ไทย 8.1
Ghostbusters I 1 (1984)
พากย์ไทย 7.8
The Owl Vs. Bombo (1984)
พากย์ไทย 5.8
Happy Ghost (1984)
พากย์ไทย 6.2
Nausicaa of the Valley of the Wind (1984)
พากย์ไทย 8.0
Star Trek 3 The Search for Spock (1984)
ซับไทย 6.7
The Company of Wolves (1984)
พากย์ไทย 6.7